دانشگاه تربیت مدرس | دانشگاه تربيت مدرس

- modares.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه برتر , دانشگاه تربیت مدرس

  15,987   $ 519,840

دانشگاه فردوسی مشهد - سومین دانشگاه ایران

- um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه كشور از نظر قدمت پس از دانشگاه های تهران و تبریز در حال حاضر شصت و ششمین سال فعالیتش را سپری می كند.

  9,445   $ 935,280

پورتال دانشگاه پیام نور-پورتال دانشگاه پیام نور

- pnu.ac.ir

پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات, مراکز...

  8,520   $ 1,036,800

دانشگاه تهران

- ut.ac.ir

  3,729   $ 2,368,440

دانشگاه شهید بهشتی,Shahid Beheshti

- sbu.ac.ir

,Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی,اعضاي هيات علمي,دانشجویان

  15,093   $ 550,800

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | ایرانداک

- irandoc.ac.ir

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کانون پژوهش‌ و‌ آموزش در علوم و فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،‌ و پشتیبانی از سیاست گذاری علم و فناوری است

  12,747   $ 652,320

دانشگاه اصÙ

- ui.ac.ir

  26,514   $ 313,200

دانشگاه شیراز

- shirazu.ac.ir

  23,023   $ 361,440


Amirkabir University of Technology - Tehran Polytechnic

- aut.ac.ir

  12,869   $ 645,840دانشگاه صنعتی اصفهان

- iut.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان يکي از چند دانشگاه برتر و يکي از ارکان پژوهش و نوآوري همراه با آموزش در سطح پيشرفته در زمينه هاي علوم و مهندسي با اساتيد توانا و دانشجوياني نمونه در ايران...

  26,989   $ 308,160


دانشگاه علوم پزشکی مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  27,749   $ 299,520


پژوهشگاه علوم انسانی

- ihcs.ac.ir

  139,210   $ 49,200


صفحه اصلی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

- tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تبریز

  32,319   $ 257,040

دانشگاه علوم پزشکی ایران

- iums.ac.ir

Iran University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی ایران

  39,445   $ 210,960

دانشگاه علامه طباطبائی

- atu.ac.ir

Home

  25,406   $ 326,880

دانشگاه الزهرا

- alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا

  67,352   $ 123,120

دانشگاه تبریز

- tabrizu.ac.ir

  25,072   $ 331,920

دانشگاه آزاد اسلامی

- iau.ac.ir

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

  21,274   $ 390,960

دانشگاه جامع علمی کاربردی

- uast.ac.ir

  8,116   $ 1,088,640